× Zavřít

Psychopatologie a sociální patologie pro personalisty, HR a organizace

Jak poznat psychopata

Chcete umět poznat psychopata na pracovišti?

Chcete rozumět jak funguje psychodiagnostika psychických poruch a nebezpečných jedinců?

Rádi byste při výběrovém řízení rozpoznali rizikového jedince?

Je pro vaši firmu důležité vyvarovat se jedinců se syndromem vyhoření či jedinců se sociálně-patologickými rysy?

Budujete silný tým, psychicky odolných a zdravých jedinců?

Je vaším cílem psychicky zdravá firma?

Chcete mít silnou prevencI přepracování, vyčerpání a deprese, aby nebyl narušen výkon zaměstnanců?

Chcete firmu ochránit před fluktuací, nemocností zaměstnanců a stagnací výkonu?

 

NAUČTE SE OVLÁDAT PSYCHOPATOLOGII A PŘEDEJDĚTE RIZIKU! 

ROZPOZNEJTE VČAS SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY A ZAMEZTE JEJICH ROZVOJI A DOPADU NA FINANČNÍ RŮST FIRMY!

STUDUJTE V NAŠEM VÝCVIKU, NAUČTE SE DIAGNOSTICKÝ PERSONÁLNÍ ROZHOVOR!

POZNEJTE VČAS NEBEZPEČÍ PSYCHICKÝCH PROBLÉMŮ ČI PSYCHOPATIE!