× Zavřít

Open Management ®

Program akreditovaný MŠMT

OPEN MANAGEMENT je intenzivní psychologický výcvik pro top manažery, senior manažery, HR odborníky a další zaměstnance, kteří si chtějí osvojit vědecké a praktické znalosti pro vedení lidí a kteří se ve svojí práci chtějí zaobírat rozvojem talentů, koučováním, péčí o zaměstnance, mediací konfliktů na pracovišti, podporou spolupráce, zvyšováním výkonnosti apod.

OPEN MANAGEMENT má ve svém plném rozsahu celkem 25 dní a je rozdělený do 8 trojdenních celků a 1 dne státních závěrečných zkoušek. Patří mezi naše nejoblíbenější programy pro firemní vzdělávání managementu, neboť v sobě koncentruje to nejzásadnější z 600 hodinového výcviku World Business Coach® a nabízí tento obsah pro přímou a rychlou aplikaci do praxe.

Zaměstnavatel tímto programem rovněž poskytuje svým zaměstnancům možnost zvýšit jejich kvalifikaci. Program je akreditován MŠMT jako rekvalifikační kurz pod číslem jednacím MSMT-14287/2016-1/399 s názvem ,,KOUČ“ a zaměstnanec složením státních zkoušek získává Osvědčení o rekvalifikaci v rámci státní vzdělávací politiky zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce. Program je tedy nejen krásným bonusem v rámci interní perosnální politiky péče o zaměstnance, je i vkladem do zaměstnaneckého potenciálu a vyjádřením hodnoty zaměstnance pro podnik či organizaci. Obchodní název, pod nímž je tato rekvalifikace prodávána nese název Open Management.

Nejpopulárnější program s dvanáctiletou tradicí obsahuje:

Program Open Management jsme na základě naší praxe přizpůsobili rozvojovým potřebám jednotlivých úrovní pracovních pozic a proto poskytuje několik částí, z nichž každá se liší svojí náročností psychologické teorie a množstvím hodin přímých lekcí koučování, které můžete uplatnit v praxi.

Chcete se dozvědět víc? Podívejte se na naši oficiální brožuru s detailními informacemi.