× Zavřít

Individuální psychologické profily

Naší misí v Made in Czechoslovakia s.r.o. je pomáhat firmám pokročit a růst. Víme, že trvale udržitelný růst jde ruku v ruce s maximálním využitím potenciálu toho nejcennějšího, co ve firmách máme – našich zaměstnanců.

Právě pro odkrytí potenciálu klíčových zaměstnanců v jednotlivých firmách pracujeme v Made in Czechoslovakia s pečlivě vybranými individuálními a osobnostními testy, které nám pomáhají odhalovat ty oblasti lidské osobnosti, které jsou pro práci na jednotlivých odděleních ve firmě důležité.

Díky našim profilům získává firma a daný kandidát či zaměstnanec detailní analýzu své osobnosti. Profily a použité metody se liší dle kontextu. V manažerských profilech je kladen důraz i na schopnosti vést tým a vyšší emoční inteligenci. V profilech, které jsou určeny pro profese pomáhajícího sektoru nebo profesí, kde týmová souhra a důvěra jsou klíčovými nástroji, používáme testy a metody zkoumající smysluplnost pracovního či osobního života a způsoby přemýšlení.

Pro všechny naše diagnostické profily však platí, že absenci psychopatologie (poruch osobnosti, poruch nálad atc.) považujeme pro profese s přímým vlivem na lidi a jejich životy za nevyhnutelnou. Proto kromě kombinace několika standardizovaných testů používáme i polygrafické vyšetření. Při zájmu zadavatele je tak možné u vysoce důležitých profesí ověřit pravdivost výpovědi testovaného na tzv. kritické položky jako je původní psychiatrická péče, užívání drog nebo pracovní historie.

Práce s individuálními profily vašich zaměstnanců/kandidátů vám odkrývá následující oblasti: