× Zavřít

Psychologická diagnostika

Diagnostikujeme a odhalujeme, které psychologické dimenze ve Vaší obchodní společnosti brání obchodnímu růstu, resp. výkonnosti. Zjistíme Vám proč ve Vaší společnosti vládne nespolupráce, nemotivovanost, fluktuace či proč stagnuje obchod nebo management.

Obsazujete vysoce důležitou pozici? Povyšujete někoho na pozici s náročnějšími kompetencemi? Stavíte tým jedinečných osobností? Pro nejodpovědnější pozice Vám doručíme hloubkový psychologický profil osobnosti kandidáta podložený světově uznanými a psychometricky standardizovanými metodami, vč. jejich kulturně-národních norem a vedení profilu a odevzdání jeho písemné podoby v anglickém jazyce.

Náš tým složený z absolventů světových univerzit, soudních znalců a vědeckých pracovníků Univerzity Karlovy Vám zaručí naši nadstandardní péči a vysoce pravděpodobné výsledky testování se statisticky vypočítanou pravděpodobností na signifikantní hladině významnosti.