× Zavřít

Psychologický coaching

Objednejte si skupinový či individální business coaching od zkušených odborníků s nejvyšším možným vzděláním v psychologii práce a coachingu na světě. Naši odborníci s titulem certifikovaného byznys kouče od Světové asociace byznys koučování prošli 600 hodinovými výcviky v psychopatologii a sociální patologii organizací, rozumějí diagnostice, rozvoji týmu a rozvoji kreativity. Jsme jediní v ČR, kteří poskytují tuto akreditovanou službu kanadské instituce WABC.

Naše programy jsou založeny na myšlence dlouhodobého a hloubkového vzdělání sebezkušeností. Bez hlubšího porozumění sobě není efektivního vedení lidí ani pomoci zaměstnancům posilovat výkon a pracovní efektivitu. Bez znalosti psychologických zákonitostí a toho, jak vlastní psychika ovlivňuje výkon druhých není ekonomického růstu.

V našich programech porozumíte vědeckým poznatkům oboru psychologie, pochopíte jak emoční inteligence ovlivňuje spolupráci a vztahy na pracovišti a nahlédnete do souvislostí mezi psychickými nemocemi, nebezpečným leadershipem a ohrožením produktivity.