× Zavřít

Naše články

Koučink, trénink, mentoring – rozdíly ve způsobech vedení a rozvoje zaměstnanců

05/2013

V dnešní době je velmi složité orientovat se v rozdílech mezi mentoringem, koučinkem, vzděláváním, poradenstvím a dalšími rozvojovými službami, protože existuje mnoho jednotlivců a institucí poskytujících tyto služby na základě různých pravidel, požadavků a formulací. Vzhledem k narůstajícímu zájmu o koučování zejména mezi lidmi z oblasti byznysu a HR bych chtěl uvést na pravou míru […]

Psychologický talent, empatie a byznys koučink

04/2013

Máte celoživotní pocit, že máte psychologický talent? Chodí za vámi lidé vypovídat se, hledat řešení a pochopení? Je pro vás empatie důvěrně známou oblastí? Kladete si často otázky o vztazích, hodnotách a smyslu vašich aktivit? Chybí vám vytváření týmů, kde by si lidé rozuměli a spolupracovali? Přijde vám, že lidé v byznysu potřebují spíš rozvoj […]

Odborná koncepce firmy Made in Czechoslovakia s.r.o.

07/2012

Odborný článek představuje koncepci vzdělávání firmy Made in Czechoslovakia s.r.o., zejména její rozvojovou sekci, koučink. Autor předkládá východiska pro kvalifikovanou rozvojovou práci kouče, jejímž determinujícím a definitivním kontextem a polem působnosti je osobnost koučovaného v interakci s jeho profesním prostředím. Takovéto pojetí využití koučinku je specifikou společnosti Made in Czechoslovakia s.r.o. Jak bude uvedeno později […]

Rozvoj osobnosti jako (součást) celoživotní(ho) vzdělávání

07/2012

Článek se zabývá problematikou rozvoje osobnosti jako aktivní činností založené na praktické aplikaci mezioborových poznatků v poradenském a rozvojovém kontextu. Autor představuje rozvojovou činnost jako činnost neoddělitelnou od procesu vzdělávání, ztotožňuje ji s klasickým významem vědění a podrobuje kritice pojetí rozvoje osobnosti obsahující pouze faktické a od hlubších souvislostí a individualit vzdělávaných jedinců odtržené dílčí dovednosti, jejich […]

Interpretace uměleckých hodnot jako celospolečenský problém

07/2012

(objektivistická a konstruktivistická perspektiva) Článek představuje autorovo připodobnění systemické terapie k uměleckému procesu, jehož metodou je, (stejně jako u systemické psychoterapie) reflektování významů. Dle autora je terapeutický proces srovnatelný s procesem umělecké kreace, jehož podstatou je jako u umění tvořivá interakce vnitřních významů. Metodu reflektování ztotožňuje autor článku s hledáním umělecké inspirace, která osvěcuje a nasměrovává další dialog a tvorbu. Umění […]

O psychoterapii jako o umění

07/2012

Článek představuje autorovo připodobnění systemické terapie k uměleckému procesu, jehož metodou je, (stejně jako u systemické psychoterapie) reflektování významů. Dle autora je terapeutický proces srovnatelný s procesem umělecké kreace, jehož podstatou je jako u umění tvořivá interakce vnitřních významů. Metodu reflektování ztotožňuje autor článku s hledáním umělecké inspirace, která osvěcuje a nasměrovává další dialog a […]