× Zavřít

World Business Coach ®

Kouč světové úrovně

Komplexní psychologický výcvik v koučování poskytuje široké vzdělání v koučování pro kouče pracující jako interní či externí odborníci v obchodních organizacích a korporacích a dalším ziskovém sektoru, kde pracovní výkonnost, spolupráce, projektové a emočně zralé vedení a kreativní know-how představují pilíře ekonomické úspěšnosti a ekonomického růstu.

Výcvik je svou první polovinou akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a jeho kurikulum odráží současné nejčastější potřeby organizací jako je včasné rozpoznání sociální či psychické patologie, ochrana know-how firem, prevence nespolupráce, sabotáží, fluktuace, zneužití dat, snížení pracovní výkonnosti, nárůst bossingu, stalkingu, agrese, pomluv a dalších nežádoucích jevů. Pro svou skladbu a zaměření se jedná se o nejmodernější výcvik na našem trhu.

Úspěšní absolventi komplexního 600hod. výcviku (1. a 2. části) obdrží za vloženou finanční investici celkem 3 kredibilní osvědčení a prestižní a certifikáty, konkrétně:

Certifikát Světového byznys kouče – Certificate of World Business Coach ®, vydávaný poskytovatelem programu, firmou Made in Czechoslovakia s.r.o.

Akreditační certifikát, vydaný společností Testcentrum Hogrefe, jež potvrzuje jeho držiteli kompetenci a pravomoc k použití psychodiagnostických metod typu A pro personální praxi a rozvojové poradenství

Osvědčení o státní rekvalifikace,

Vydávaný společností Made in Czechoslovakia s.r.o. na základě udělené akreditace k pořádání, examinování a osvědčování úspěšných absolventů programu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Důležité upozornění:

Bez předchozího získání prvního výcvikového stupně a úspěšného složení všech předepsaných ústních a písemných zkoušek a obhajoby kazuistiky v první části výcviku není možné přistoupit k závěrečným obhajobám a získání Certifikátu Made in Czechoslovakia, education and psychology ® a Osvědčení o kompetenci k práci s psychodiagnostickými metodami. Certifikaci a akreditaci k práci s psychodiagnostickými metodami mohou získat pouze absolventi celého studia, resp. je k tomu opravňuje splnění všech předepsaných zkoušek a obhajob v 1. i 2. části programu World Business Coach ®.

Chcete se dozvědět víc? Podívejte se na naši oficiální brožuru s detailními informacemi.