× Zavřít

World Business Coach ®

Kouč světové úrovně

Komplexní psychologický výcvik v koučování poskytuje široké vzdělání v koučování pro kouče pracující jako interní či externí odborníci v obchodních organizacích a korporacích a dalším ziskovém sektoru, kde pracovní výkonnost, spolupráce, projektové a emočně zralé vedení a kreativní know-how představují pilíře ekonomické úspěšnosti a ekonomického růstu.

Výcvik je akreditován světovou asociací byznys koučů, sídlící v Kanadě a jeho kurikulum odráží současné nejčastější potřeby organizací jako je včasné rozpoznání sociální či psychické patologie, ochrana know-how firem, prevence nespolupráce, sabotáží, fluktuace, zneužití dat, snížení pracovní výkonnosti, nárůst bossingu, stalkingu, agrese, pomluv a dalších nežádoucích jevů.

Pro svou skladbu a zaměření se jedná se o nejmodernější výcvik na našem trhu. Ve světě je tento výcvik často samostatným magisterským programem soukromých vysokých škol či je pojat jako MBA v koučování. Výcvik je rozdělen do 2 částí a trvá 1,5 – 2 roky.

Úspěšní absolventi komplexního 600hod. výcviku (1. a 2. části) obdrží za vloženou finanční investici velké množství kredibilních osvědčení, certifikátů a prestižních titulů, konkrétně:

3 certifikáty v rámci ČR:

Cerifikát Světového byznys kouče – Level 1

Certifikát Světového byznys kouče – Level 2

Akreditační certifikát Testcentra Hogrefe s právem a kompetencí k použití psychodiagnostických metod typu A

 

2 certifikáty kanadské asociace:

Certifikát registrovaného korporátního kouče (Interní kouč)

Certifikát samostatně praktikujícího byznys kouče (Practitioner)

 

2 světové tituly:

WABC Registered Corporate Coach (RCC™)

WABC Certified Business Coach (CBC™)

Akreditace WABC

Po absolvování 1. části výcviku, tj. po 250 hod. a úspěšném složení všech předepsaných zkoušek obdržíte Certifikát světového byznys kouče:

Certificate of World Business Coach – Level 1

Po následném absolvování 2. části výcviku, tj. po 250 hod. a úspěšném složení závěrečné obhajoby, splnění počtu povinných supervizí a individuálních sebezkušenostních konzultací, obdržíte Certifikát světového byznys kouče:

Certificate of World Business Coach – Level 2 

Na základě nich můžete následně požádat Světovou asociaci byznys koučů Worldwide Association of Business Coaches (WABC) sídlící v Kanadě, aby Vám udělila tituly WABC Registered Corporate Coach (RCC) a WABC Certified Business Coach(CBC).

S daným titulem zároveň získáte členství v této asociaci a stanete se jejím právoplatným akreditovaným členem evidovaným ve světové databázi koučů. Jedná se o exkluzivní titul, který je v současném profesním světě koučinku nejvyšším možným vzděláním pro získání hodnosti Practitioner, přičemž žádná jiná asociace na světě tuto náročnost neposkytuje. 

Důležité upozornění:

Bez absolvování výcviků akreditovaných světovou asociací není možné tyto tituly získat ani o ně požádat, ani získat členství v asociaci. Rovněž není možné získat od naší společnosti certifikát Certificate of World Business Coach – Level 2 a titul WABC Certified Business Coach™ (CBC) bez předchozího získání prvního výcvikového stupně a úspěšného složení všech předepsaných ústních a písemných zkoušek a obhajoby kazuistiky v první části výcviku. Certifikaci a akreditaci k práci s psychodiagnostickými metodami mohou získat pouze absolventi celého studia, resp. je k tomu opravňuje splnění všech předepsaných zkoušek a obhajob v 1. i 2. části programu World Business Coach.

  WABC accredited Level 1WABC 

Chcete se dozvědět víc? Podívejte se na naši oficiální brožuru s detailními informacemi.