× Zavřít

Transakční analýza v menežmentu

Výcvikový program Transakční analýza v managementu byl primárně sestaven jako nadstavbový vzdělávací program pro absolventy výcviků v koučování, managementu, poradenství či psychoterapii. Jedná se o intenzivní sociálně psychologický výcvik zaměřený na seberozvoj manažera a na vedení lidí (leadership).

Tento výcvik je eklekticky pojatý a nabízí kombinaci efektivních a osvědčených principů a přístupů. Frekventanty seznamuje zejména s koncepty transakční analýzy (psychoterapeutický směr s vlastní teorií osobnosti a modelem komunikace, který založil americký psychiatr Eric Berne, a který má široké uplatnění v organizacích, pedagogice, koučování, poradenství a samozřejmě v psychoterapii).

Současně výcvik integruje nejnovější poznatky z managementu, leadershipu, sociální psychologie, psychologie osobnosti a pozitivní psychologie. Vše je integrováno do jednoho celku a zaměřuje se na praktické uchopení managementu ve třech oblastech (modulech):

 

  1. Já manažer (self-management manažera, stress management, time management)
  2. Já a můj tým (team work, týmové role, vyjednávání)
  3. Já a moje organizace (diagnostika organizace, change management)

 

Principem výuky odpovídá MBA studiu, tedy dochází k vhodné kombinaci základní teorie s okamžitou aplikací na praxi studentů. Primárně je určen pro všechny, kdo jsou v manažerské roli a chtějí aplikovat psychologické poznatky do svého stylu vedení. Výcvik vyžaduje aktivní zapojení všech účastníků, je sebezkušenostní, supervizní a je určen pro malé výcvikové skupiny do maximálního počtu 8 lidí.

Výcvik je rozdělen do 3 částí (3 x 3 dny pro každý modul) a končí závěrečnou certifikací.